Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Máy bay có cái lồn múp chơi lút cán