Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Em học sinh mới học cấp 3 đã đụ như gà